سال ۹۵ امد و  از ظاهر آن پیداست که آبستن حوادث است ، چه در حوزه ی داخلی و چه در حوزه ی خارجی به نظر می رسد با فرمان و تاکید رهبر معظم انقلاب برای دیدن موضوع مبارزه با فساد در برنامه ی ششم و اقتصاد مقاومتی باید منتظر اتفاقات نوینی در عرصه ی داخلی باشیم، موضوعی که وعده ی آن را قبلا داده بودم، عملکرد دولت اقای روحانی در سیاست خارجی و مهار تورم ، هرچه که توانسته باشد اقبال عمومی را به دنبال داشتن باشد ، اما به نظر می رسد که امثال سال حساب کشیدن از دولت در عرصه ی مبارزه با فساد اقتصادی و شاخص های اقتصادی و اجتماعی مهم نظیر اشتغال و رشد اقتصادی است، پر واضح است که دولت تا کنون از این دریچه منتقد دولت های پیشین بوده و در مورد خودش کاری که بتوان ان را ارائه دهد نداشته ، پیش بینی می شود که در این سال خبرهای متحیر کننده ای در این حوزه شنیده شود، زیرا دولت در موضوع مبارزه با فساد در درون خود چیزی بروز نداده و حتی تحلیل اینجانب این است که دولت در موضوع مبارزه با فساد اقتصادی تعلل های جدی داشته و برای اصلاح سیستمیک کاری نکرده است ( اگرچه در موضوع فساد در دولت قبل جدی وارد عمل شده است)  دولت به جز در مورد فساد اقتصادی مشکلات دیگری در سال جاری دارد که کار را برای آن بسیار سخت می کند، اجرای طرح تحول سلامت که اگرچه به راستی فشار را از دوش نیازمندان برداشته اما به حدی گران و پر هزینه این طرح اجرا شده که عملا دو نهاد مهم بیمه ای یعنی سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت با بحران در پرداخت ها وارد سال ۹۵ شدند، یعنی این دو نهاد منم که می بایست موضوع مهم اجرای سیاست های رفاهی را پیگیری می کردند، عملا درگیر تنها یکی از سیاست های رفاهی یعنی سلامت شدند و سیاست های مهمی چون اشتغال و محیط زیست، پایداری نهاد خانواده و ..... بر زمین مانده که به نظر نمی رسد در شرایط فعلی بتوانند کاری انجام دهند و با همین شرایط باید به استقبال سال ۹۵ بروند. سالی که دعوای بیهوده ی تجمیع بیمه‌ها و افزایش تعرفه ها و ..... را باید ارمغان حتمی ادامه ی نگرش فعلی در نظام سلامت دانست. مگر اینکه پنج فرایند مربوط به کنترل ناب های طرح تحول سلامت که زحمت های فراوانی برای آن کشیده شده به جد مورد باز بینی قرار گیرند، شاید دولت بتواند با تزریق بدون چاپ پول به مقدار ده هزار میلیارد تومان تحرک جدی به بنگاه های اقتصادی بدهد و تولید بدون تورم و حتی کاهش تورم را سبب شود.

اما در سیاست خارجی به غیر از هری کلینتون هرکس که روی کار بیاید موضوع برجام متزلزل خواهد شد و روز از نو و روزی از نو خواهد بود و این همان راز محکم بسته شدن کمربندها در سال ۹۵ است که باور ان برای دولت مردان سخت خواهد بود، از آن گذشته موضوع سوریه بسیار غیرقابل پیش بینی تر از گذشته بوده و با مقاومت شدید ترکیه در موضوع اسد به نظر می رسد وضعیت داعش  همینی خواهد بود که می بینیم و هنر اداره ی امنیت کشور مثل سال های قبل خود هنر بزرگی خواهد بود.

در این شرایط دولت به استقبال انتخابات آتی خواهد رفت، انتخاباتی که تنها شرط بقای دولت، حضور پرشمار مردمی خواند بود که انگیزه ی حضور آنها قطعا عملکرد دولت در چهار سال است.. عملکردی که در داخل کشور چندان هم مشعشع نیست و حتی صدای پدران اصلاحات را نیز در آورده..

منبع : سلامت از نگاه ملی |سال جنگ یا صلح...... منبع : سلامت از نگاه ملی |سال جنگ یا صلح...... منبع : سلامت از نگاه ملی |سال جنگ یا صلح...... منبع : سلامت از نگاه ملی |سال جنگ یا صلح...... منبع : سلامت از نگاه ملی |سال جنگ یا صلح...... منبع : سلامت از نگاه ملی |سال جنگ یا صلح...... منبع : سلامت از نگاه ملی |سال جنگ یا صلح...... منبع : |سال جنگ یا صلح...... منبع : سلامت از نگاه ملی |سال جنگ یا صلح...... منبع : سلامت از نگاه ملی |سال جنگ یا صلح...... منبع : |سال جنگ یا صلح...... منبع : |سال جنگ یا صلح...... منبع : سلامت از نگاه ملی |سال جنگ یا صلح...... منبع : سلامت از نگاه ملی |سال جنگ یا صلح...... منبع : |سال جنگ یا صلح...... منبع : |سال جنگ یا صلح...... منبع : |سال جنگ یا صلح...... منبع : |سال جنگ یا صلح...... منبع : |سال جنگ یا صلح...... منبع : |سال جنگ یا صلح...... منبع : |سال جنگ یا صلح......
برچسب ها : دولت ,موضوع ,اقتصادی ,فساد ,سیاست ,سلامت ,فساد اقتصادی ,موضوع مبارزه ,تحول سلامت ,سیاست خارجی ,عملکرد دولت